Son kem M.O.I mùa xuân- 3 màu

  • No.4: Rose – Hồng Ánh Đất
  • No.5: Daisy – Cam Nâu Gỗ
  • No.6: Lily – Hồng Trà